Συγκομιδή στην Ελλάδα

Η σημασία της ελληνικής βιοποικιλότητας (μίας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως) στην προστασία της υγείας μας, καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον Διοσκουρίδη, τον Πατέρα της φαρμακολογίας και υποστηρίχθηκε από τον Ιπποκράτη και τους συνεχιστές του, αρχαίους φυσιοδίφες.

Οι πρώτες ύλες μας προκύπτουν μετά από ειδική επεξεργασία και αποτελούν μοχλό ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηματικότητας μας.

Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εμπορία βιολογικών και άλλων λειτουργικών προϊόντων, δηλαδή προϊόντα τα οποία περιέχουν ενισχυμένα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά ή συνδυασμό και των δύο, σε τρόφιμα ή καλλυντικά, καλύπτονται απόλυτα τόσο από το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΗΠΑ όσο και από τους Κανονισμούς της ΕΕ