ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Τα προϊόντα της I-M-Ó-N περνούν από διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και αυστηρούς κλινικούς ελέγχους και τα αποτελέσματα των δοκιμών φροντίζουμε να δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχουμε ήδη δημοσιεύσει τις πρώτες επιστημονικές μελέτες που διεξάγαμε πάνω στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της βιοδραστικής και βιολειτουργικής δράσης των τελικών προϊόντων μας, στην ομοιοστασία του ανθρώπινου οργανισμού. Και συνεχίζουμε!

Βρείτε τις μελέτες μας

50/50 bar με πορτοκάλι και50/50 bar με φράουλα
Αξιολόγηση γλυκαιμικού δείκτη: GI 5,18 (πολύ χαμηλό) (Nutrients 2014, 6(6), 2240-2250;
doi:10.3390/nu6062240)
 Το προϊόν περιέχει ειδική σύσταση υδατανθράκων και πρωτεϊνών ορού γάλακτος από
αιγιοπρόβειο γάλα (1/1) παρασκευασμένο με τη χρήση υποπροϊόντων βιομηχανίας τυριού σαν
αρχικό υλικό, το οποίο μειώνει το οξειδωτικό στρες και προάγει την ενδοθηλιακή λειτουργία
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24705018)
Γλυκαιμική αντίδραση σε μπάρα Υδατανθράκων-Πρωτεϊνών με Αιγοπρόβειο Ορό
Γάλακτος
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε ο γλυκαιμικός δείκτης (GI) και το γλυκαιμικό φορτίο (GL) ενός
βιολειτουργικού τροφίμου, το οποίο περιέχει αιγοπρόβεια πρωτεΐνη ορού γάλακτος και υδατάνθρακες σε
αναλογία 1:1. Εννέα υγιείς εθελοντές, (ηλικία, 23,3 ± 3,9 χρόνια, δείκτης μάζας σώματος, 24.2 ± 4.1 kg ·
m2 , σωματικού λίπους %, 18,6 ± 10,0) κατανάλωσαν τυχαία είτε ένα τρόφιμο αναφοράς ή το
βιολειτουργικό τρόφιμο, με την ίδια περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες σε δύο επισκέψεις. Σε κάθε
επίσκεψη, συλλέχθηκαν επτά δείγματα αίματος, το πρώτο δείγμα λήφθηκε μετά από ολονύκτια νηστεία
και τα υπόλοιπα έξι σε 15, 30, 45, 60, 90 και 120 λεπτά μετά την έναρξη της κατανάλωσης των

τροφίμων. Η συγκέντρωση γλυκόζης πλάσματος μετρήθηκε και προσδιορίστηκε ο GI με υπολογισμό της
στοιχειώδους περιοχής κάτω από την καμπύλη. Το GL υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την εξίσωση:
GI/100 γρ διαθέσιμων υδατανθράκων ανά μερίδα δοκιμαστικού τροφίμου. Ο GI του βιολειτουργικού
τροφίμου βρέθηκε να είναι 5,18 ± 3,27, ενώ το GL ήταν 1,09 ± 0,68. Αυτά τα αποτελέσματα
υποδεικνύουν ότι το δοκιμαστικό προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως προϊόν με χαμηλό GI (<55) και
χαμηλό GL (<10). Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη για την υγεία από τρόφιμα με χαμηλή γλυκαιμική
ανταπόκριση και την κατανάλωση πρωτεΐνης ορού γάλακτος, το εξεταζόμενο τρόφιμο θα μπορούσε
ενδεχομένως να προάγει την υγεία πέρα από τη βασική διατροφή.

Επίδραση ειδικής μπάρας υδατανθράκων-πρωτεϊνών και συμπληρώματος
χυμού ντομάτας σε δείκτες οξειδωτικού στρες και αγγειακής ενδοθηλιακής
λειτουργίας σε δρομείς υπερμαραθώνιου

Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι η άσκηση προκαλεί υπερβολική παραγωγή δραστικών ειδών οξυγόνου που
οδηγούν σε οξειδωτικό στρες, το οποία εμπλέκεται στην οξειδωτική βλάβη των μακρομορίων, στη
δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού, στη μυϊκή βλάβη και κόπωση. Η παρούσα μελέτη εξέτασε την
επίδραση της χορήγησης μιας ειδικής μπάρας που περιέχει πρωτεΐνη ορού γάλακτος και υδατάνθρακες σε
μια συγκεκριμένη αναλογία (1:1) σε υπερμαραθωνοδρόμους για μια περιόδου δύο μηνών (Ν = 16), που
παρασκευάζεται χρησιμοποιώντας σαν βασικό υλικό τα υποπροϊόντα της παρασκευής τυριού, καθώς και
η χορήγηση ενός εμπορικά διαθέσιμο χυμό ντομάτας (Ν = 15). Οι δραστικές ουσίες που αντιδρούν με
θειοβαρβιτουρικό οξύ και τα πρωτεϊνών καρβονύλια μειώθηκαν σημαντικά στις 2 ομάδες που
χορηγήθηκαν τα 2 προϊόντα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της ανηγμένης γλουταθειόνης
στην ομάδα που έλαβε την μπάρα πρωτεΐνης. Η συνολική αντιοξειδωτική δράση παρέμεινε αμετάβλητη
και στις δύο ομάδες. Η Flow-mediated dilatation, που χρησιμοποιήθηκε ως εκτίμηση της ενδοθηλιακής
λειτουργίας, αυξήθηκε και στις δυο ομάδες, με μια σημαντική αύξηση να παρατηρείται μόνο στην ομάδα
χορήγησης τοματοχυμού. Εν κατακλείδι, η χορήγηση των δυο προϊόντων στους υπερμαραθωνοδρόμους
για μια περίοδο δύο μηνών βελτίωσε σημαντικά την οξειδωτική κατάσταση των δρομέων, ενώ ο χυμός
ντομάτας βελτίωσε επίσης την αγγειακή ενδοθηλιακή λειτουργία σε αυτούς.

Μπάρα Αποκατάστασης με γεύση λεμόνι
Επίδραση ειδικού κέικ υδατανθράκων-πρωτεϊνών σε δείκτες οξειδωτικού στρες μετά από
εξαντλητική ποδηλασία σε ανθρώπους
 Η άσκηση συνδέεται με το οξειδωτικό στρες, το οποίο σχετίζεται με τη μυϊκή κόπωση και τη
μειωμένη απόδοση στην άσκηση
 Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις συνέπειες της χορήγησης ενός ειδικού κέικ
(αποτελούμενου από υδατάνθρακες και πρωτεΐνη ορού γάλακτος σε αναλογία 3.5:1) σε σύγκριση
με ένα ισοθερμιδικό κέικ αναφοράς (αποτελούμενο μόνο από υδατάνθρακες) στους βιοδείκτες
οξειδωτικού στρες σε 9 άνδρες κατόπιν εξαντλητικής ποδηλασίας.
 Οι εθελοντές αρχικά πραγματοποίησαν 2 ώρες ποδηλασίας σε εργομετρικό ποδήλατο, με μέγιστη
πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, και έπειτα 4 ώρες ανάκαμψης έκαναν άλλη μία ώρα
ποδηλασίας με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, που σταδιακά αυξήθηκε στο
95% (προσωπική χρονομέτρηση).
 Οι εθελοντές κατανάλωσαν το ειδικό κέικ ή το κέικ αναφοράς 4 φορές μετά τον πρώτο γύρο
(μετά την προπόνηση και ανά μία ώρα για τις επόμενες 3 ώρες).
 Ελήφθησαν δείγματα αίματος σε 8 διαφορετικά χρονικά σημεία: προετοιμασία, 30 λεπτά, 1,5
ώρα, 4 ώρες μετά την άσκηση (πρώτος γύρος) και μετά την άσκηση (δεύτερος γύρος), 1 ώρα, 24
ώρες και 48 ώρες μετά τη δεύτερη φάση.
 Προσδιορίσαμε φασματοφωτομετρικά τα αντιδραστικά είδη θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS),
τα πρωτεϊνικά καρβονύλια, την ολική αντιοξειδωτική ικανότητα (TAC), την καταλάση και τη
γλουταθειόνη (GSH).
 Ο μέσος χρόνος μέχρι την εξάντληση δεν επηρεάστηκε από την κατανάλωση του κέικ. Ωστόσο,
η κατανάλωση του ειδικού κέικ μείωσε σημαντικά τα TBARS, αλλά δεν είχε καμία επίδραση επί
των άλλων βιοδεικτών.

Αντι-φλεγμονώδης επίδραση ενός ειδικού κέικ υδατανθράκων-πρωτεϊνών ορού γάλακτος
κατόπιν εξαντλητικής ποδηλασίας σε ανθρώπους
 Η έντονη άσκηση διεγείρει την αύξηση των προ- και αντι-φλεγμονώδων κυτοκινών.
 Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει την επίδραση της χορήγησης ενός ειδικού κέικ (με
αναλογία υδατάνθρακα : πρωτεΐνης 3.5:1) σε σύγκριση με ένα ισοθερμιδικό κέικ αναφοράς, σε
δείκτες φλεγμονής, μετά από εξαντλητική ποδηλασία σε ανθρώπους
 Εννέα εθελοντές κατανάλωσαν είτε το ειδικό κέικ είτε το κέικ αναφοράς και στη συνέχεια
έκαναν ποδηλασία για 2 ώρες, με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, σε
εργονομικό ποδήλατο. Έπειτα από 4 ώρες ανάκαμψης, πραγματοποίησαν άλλη μια ώρα
ποδηλασίας, με μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) 60-65%, που αυξήθηκε έως και το 95%
της VO2max. Ελήφθησαν δείγματα αίματος σε διάφορα χρονικά σημεία: προετοιμασία, 30
λεπτά, 4 ώρες και 48 ώρες μετά την προπόνηση. Το κέικ καταναλώθηκε αμέσως μετά την
προπόνηση, αλλά και κάθε ώρα για τις επόμενες 3 ώρες.
 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η κατανάλωση κέικ επηρέασε τα προ-φλεγμονώδη επίπεδα IL-6
και C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP), ενώ παρατηρήθηκε μείωση μετά από 4 ώρες (50% και 46%
αντίστοιχα).
 Τέλος, τα επίπεδα της αντιφλεγμονώδους IL-10 ήταν 118% υψηλότερα 4 ώρες μετά την
προπόνηση, αλλά η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντική.